Guide
1
Jeden způsob výroby octa je oxidace prvku - ethanal (acetaldehyd).Reakce probíhá následovně: 2SN3SON + O2 = 2SN3SOONDlya transakce potřebujete katalyzátor - manganu sůl.Reakce se provádí při zvýšené teplotě (asi šedesát stupňů).
2
Tato metoda je rychle nahrazuje jiné, výhodnější z ekonomického hlediska - reakce methanolu oxidem uhelnatým.Mechanismus reakce je následující: CH 3 OH + CO = SN3SOONDostoinstvo této metody je vysoká reakční rychlost a hlavně vyšší výnos produktu, nedostatek - je potřeba používat velmi drahé katalyzátory (na bázi rhodia a iridia), které nejsou dostu
pné pro všechny z důvodu vysoké cenové úrovni.
3
na ocet, můžete také použít metodu, která je známá už od starověku - tzv "octové kvašení" tekutiny obsahující alkohol, pod vlivem určitého enzymu alkohol oxidasu.Ve skutečnosti, výroba biochemické metody, která probíhá v několika krocích prostřednictvím tvorby meziproduktů.Ve zjednodušené podobě, může být reprezentována následovně: C2H5OH + O2 = CH3COOH + N2O
4
K dispozici je také způsob výroby octa destilací jemného dřeva.Surovinou pro to jsou pro zpracování odpadního dřeva, je žádoucí používat tvrdé dřevo jako odpad jehličnany obsahují hodně pryskyřice.