musíte
  • - dálkoměr;
  • - elektronické stopky;
  • - Kalkulačka.
Guide
1
Pokud tělo padá volně z nějaké výšky h, změřit jej pomocí dálkoměr, nebo jiného zařízení.Vypočítat rychlost padajících těles v, najít druhé odmocniny součinu zrychlení volného pádu na výšku a číslem 2, v = √ (2 ∙ g ∙ h).Je-li před odpočítávání tělo již rychlost V0, pak se získat výsledky, přidat jeho hodnota v = √ (2 ∙ g ∙ H) + V0.
2
příkladem.Tělo padá volně z výšky 4 m s nulovou počáteční rychlostí.Jaké to bude rychlost při dosažení zemského povrchu?Vypočítat rychlost tělo spadající do vzorce, jelikož v0 = 0.Make substituce v = √ (2 ∙ 9,81 ∙ 4) ≈8,86 m / s.
3
Opatření na podzim čas tělo t elektrony stopky v sekundách.To rychlost na konci délky času, který trval pohyb přidání do počá
tečního okamžiku rychlost v0 výrobku tak, aby zrychlení pádu v = v0 + g ∙ t.
4
příkladem.Kámen začaly klesat z počáteční rychlosti w 1 m / s.Najdete ji rychlost 2 sekundy.Nahradit hodnoty těchto proměnných ve vzorci v = 1 + 9,81 ∙ 2 = 20,62 m / s.
5
Vypočítat rychlost spadnout tělo hodil vodorovně.V tomto případě je jeho pohyb je výsledkem dvou typů pohybu, které současně se účastní tělo.Tato rovnoměrný pohyb a rovnoměrně zrychleného horizontální - vertikální.V důsledku toho, trajektorie tělesa má tvar paraboly.Rychlost těla kdykoliv bude rovnat vektorový součet horizontální a vertikální složku rychlosti.Protože úhel mezi těmito rychlostmi jsou vždy rovné, určit rychlost pádu těla hozený vodorovně, použijte Pythagorovy věty.Rychlost těla se rovná druhé odmocnině součtu čtverců z vodorovné a svislé složky v určitém okamžiku v = √ (V + V vert² gor²).Svislá složka rychlosti se vypočítá podle metody popsané v předcházejících odstavcích.
6
příkladem.Tělo hodil vodorovně z výšky 6 m od rychlosti w 4 m / s.Definovat rychlost při pádu až na zem.Najít svislou složku rychlosti při nárazu.Bude to stejné, jako v případě, že tělo padá volně z předem stanovené výšky v = vert √ (2 ∙ g ∙ h).Nahraďte hodnotu ve vzorci a získat v = √ (verš gor² 2 ∙ g ∙ h) = √ (16+ 2 ∙ 9,81 ∙ 6) ≈11,56 m / s.