musíte
  • váhy.
Guide
1
V ekonomii a logistiku pro určení hmotnosti zboží používají dva termíny: "hrubá hmotnost" a "čistou hmotnost".První z nich je něco, co z přebytku ropy.To může být také hmotnost obalu výrobku nebo příjmy bez odečtení nákladů a daní.Druhé pojetí - "čistá hmotnost" - antitezí "hrubou" se rozumí čistý hmotnost výrobku bez obalu nebo ceny snížené o náklady.
2
Chcete-li najít čistou hmotnost produktu, vážení ji bez baleních.V případě, že produkt není k dispozici, ale nastavit celkovou hmotnost a hmotnost obalu, odečíst od první vteřiny.To bude čistá hmotnost.
3
čistá hmotnost jakéhokoliv nákladu může být určena pomocí speciálních stupnic, které automaticky spočítat.K tomu
, že nejprve je třeba zvážit balíček a potom balíček spolu se zbožím.Váha sami vypočítat čistou hmotnost nákladu.
4
Chcete-li zjistit spočítat čistý příjem všech nákladů, které byly vynaloženy na výrobu a prodej čehokoliv.Poté, odečíst výši nákladů na zisku.
5
Při výpočtu clo je určena pro čistou hmotnost zboží v jednotlivých zemích různě.V některých zemích, včetně naší vlastní, je zahrnuta v čisté hmotnosti a balení, která je neoddělitelná od břemene před jeho použitím.Chcete-li získat clo, zjistit předem o technických specifikacích, stejně jako o pravidlech pro výpočet a kontroly hmotnosti přepravovaného zboží.Po zvážení uspořádat výsledků zdokumentované.
6
definice čistou hmotnost zboží pouze na základě informací o hrubé hmotnosti a vlastní hmotnost v průvodních dokumentech zboží, to je nemožné, protože pokynů.
7
Někdy se stává, že hmotnost balení zboží, z velké části přesáhnout čistou hmotnost samotného výrobku.Například přeprava high-tech vybavení nebo drahých léků.