Guide
1
nejběžnější a efektivní způsob, jak získat acetaldehydu - oxidaci ethylenu.Reakce probíhá takto:
2S2N4 + O2 = 2SN3SON
2
syntéza je použití katalyzátoru - palladia chlorid.Kromě toho, pokud chování přímou oxidací ethylenu s kyslíkem, to je pomalé.Z tohoto důvodu se reakční směs se přidá divalentní sůl mědi, že se oxiduje na palladium, soustružení sebe do monovalentní mědi, okamžitě oxiduje kyslíkem.To znamená, že měď v této syntéze slouží jako nosič kyslíku.Tato reakce se nazývá "Wacker proces."
3
Acetaldehyde lze také získat postupným provedením hydrataci acetylenu.Tato syntéza se provádí v přítomnosti solí rtuti, s názvem "Kucherov reakce."To probíhá následuj
ícím způsobem:
C2H2 + H2O = CH3CON
4
Laboratory acetaldehyd mohou být také získány za použití jako surový ethylalkohol, je způsob, že mnoho považován téměř svatokrádež.Reakce probíhá takto: C2H5OH = SN3SON
+ H2
To znamená, že pro ethanal, ethanol dehydrogenace se provádí při vysoké teplotě za použití katalyzátoru (stříbrná nebo měď).
5
nemůže "oddělila" vodíku z ethanolu a podrobit jej oxidaci, i při vysokých teplotách a stejné katalyzátory.Potom se reakční je následující:
2S2N5ON + O2 = 2H2O + 2SN3SON