musíte
  • kalkulačku nebo přístup k Internetu.
Guide
1
Začátek objasněním, která z těchto dvou možností je prostředí musíte získat v důsledku přeměny počáteční hodnoty v megapascalů.Nejčastěji to se odkazuje na "standardní" nebo "fyzické" atmosférou, která je rovna tlakové síly, která může vyvážit 760 milimetrů rtuti hustotu sloupce 13,595.1 kg / m?zrychlení volného pádu rovna 9.80665 m / s?.Jedná se o hustota rtuti při 0 ° C, a přitažlivá síla Země na úrovni moře.Ale je tu i "technické" Atmosféra, která trvat rovná síle tlaku v hmotnosti 1 kg na rovině ploše 1 cm?, Kolmý gravitace v 1kgs.
2
Definování konverzních faktorů hodnoty z MPa v atmosféře .Na skutečnost, že jeden standardní atmosféra je ekvivalentní 101,325 Pascal a jedna technická atmosféra odpovídá 98,066.5 Pascal základě.Snížení MPa indikována hodnoty derivátu Pascal - megapascalů.Ve všech použitý v jednotkách SI předponou mega korespondence faktorem rovným jeden milion (10?), A proto výše uvedené hodnoty by měly být sníženy o šest řádů.Přeneste čárku a sazby 0.101325 a 0.0980665.
3
Rozdělte původní hodnoty, měřená v megapascalech, v konverzním faktoru, získaného v předchozím kroku.Vzhledem k tomu, tento faktor - ne kulaté číslo, proveďte výpočty v mé mysli není příliš pohodlné.Použijte kalkulačku pro toto, a pokud je přístup k Internetu, můžete použít kalkulátor zabudované do mnoha vyhledávačů.Například, pokud chcete přeložit do fyzického atmosféry tlakem 78 MPa , přejděte na domovskou stránku Google a dotazu pole Hledat zadejte 78 / 0,101325.Vyhledávač spočítá a zobrazí výsledek: 78 / 0.101325 = 769.800148.