Guide
1
Nejjednodušší způsob, jak produkovat acetylen - reakci karbidu vápníku s vodou.Jsem si jistý, že mnoho dětí si vzpomenout, jak házet kousky karbidu do louže.Okamžitě začala rychle syčení a Carbide doslovně "taveniny" do vytvořené pěny.Tato reakce je následující:

CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca (OH) 2
2
li technický karbid kontaminovány nečistotami, reakce je doprovázena nepříjemný zápach v důsledku tvorby spolu s acetylenem malým množstvím toxickýchsirovodík plyn, fosfin atd.
3
současné době je hlavní způsob pro průmyslovou výrobu acetylenu - krakování (lámání vazeb na C-C za vysokých teplot a v přítomnosti katalyzátorů) methanu se zemním plynem.To je ekonomicky a technologicky odůvodněné kvůli přítomnosti snadno dostupnýc
h a levných surovin.Dvěma způsoby: buď projít ohnivých metanu elektrodami (teplota reakční objem v řádu 1600 °), následované rychlým ochlazením, nebo pomocí tepla generovaného částečným spalováním acetylenu.
4
V prvním případě, reakce je tak:

2SN4 = C2H2 + 3H2
Ve druhém případě:

6SN4 + 4O2 = C2H2 + 8N2 + 3SO + CO2 + 3H2O