Guide
1
určit směr Lorentzova síla , bylo založeno pravidlo levé ruky.Je snadné si uvědomit, protože Směr je určen za pomoci prstů.Otevřené dlaně levé ruky a narovnat všechny prsty.Palec ohybu v úhlu 90 stupňů vzhledem k všech ostatních prstů na stejné rovině s dlaní.
2
Představte si, že čtyři prsty rukou, budete držet pohromadě, ukazují směr rychlost poplatku, pokud je pozitivní, nebo proti směru rychlosti , pokud je tento poplatek negativní.
3
magnetická indukce, která je vždy směřovat kolmo k rychlosti, se tak vstoupí do dlaně.Nyní se podívejte, se ukázal palcem - to je směr, Lorentzova síla .
4
Síla Lorentz může být nula, a ne mít vektorový komponent.To nastane, když trajektorie nabité částice, je
rovnoběžná s siločar magnetického pole.V tomto případě se částice má přímočaré dráhy pohybu a konstantní rychlost.Lorentzova síla nemá vliv na pohyb částic, protože v tomto případě, že je nepřítomen.
5
V nejjednodušším případě je nabitých částic má cestu pohybu kolmo k siločar magnetického pole.Potom Lorentzova síla vytvoří dostředivé zrychlení, což způsobuje nabité částice pohybující se v kruhu.