Guide
1
Pro získání benzenu z hexanu, čímž se použít takzvaný "aromatizaci hexanu."K této reakce, když se lineární molekula hexanu do "zavřeno", při současném štěpením "nadměrné" vodíkových atomů.Reakce probíhá následovně:

S6N14 = C6H6 + 4H2.

Předpoklad pro výše uvedené reakce - pro vysoké teploty (asi 520 až 550 stupňů), je tlak, použití chromových katalyzátorů, nebo z hliníku potaženého tenkou vrstvou těchto drahých materiálů, jako jsou platina, obsahující přísady, další kovy.
2
také obdržel od hexan, benzen, a můžete s pomocí dehy
drogenací cyklohexanu.Tato reakce probíhá ve dvou fázích.První z hexanu, "štěpení" terminální vodíky přijímat cyklohexan takto:

S6N14 S6N12 = + H2.
3
pak cyklohexan, dalším dehydratací, se obrátit na benzen.Reakce je následující:

S6N12 = C6H6 + 3H2.

Také zde budete potřebovat vysokou teplotu a stejný tlak.Také použít niklové katalyzátory.
4
Jak může být snadno patrné z výše uvedených metod, tyto reakce jsou možné pouze v průmyslovém prostředí, protože vyžaduje speciální zařízení, odolávat vysokým teplotám a tlakům.Nemluvě o použití katalyzátorů, které obsahují méně drahý kov, jako je platina.Proto je pro získání in vitro benzen: n-hexan jako surovina není vhodný.