Guide
1
Kde jsou fyzikální vzorec ?Zjednodušené schéma získání vzorců lze vyjádřit následovně: otázka, hypotézu, provedl řadu experimentů.Výsledky jsou zpracovány, existují specifické vzorce , a to dává vzniknout nové fyzikální teorie pokračuje a rozvíjí již existující.
2
student fyziky, to není nutné, aby re-vzít všechny ty obtížné cestě.Dost na to, naučit se ústřední pojmy a definice, aby se seznámili se schématem experimentu, naučit se základní zobrazení vzorec .Samozřejmě, že bez silné matematických znalostí je nezbytné.
3
Takže, učit se o definici fyzikálních veličin vztahujících se k tématu.Každý z nich má hodnotu fyzického tom smyslu, že musíte pochopit.Například jeden přívěsek - je náboj prochází průřezem po dobu jedné sekundy s proudem 1 ampér.
4
Pochopit fyziku procesu.To, co po
pisuje parametry, a tyto parametry se mění v průběhu času?Znát základní definice a pochopení fyziky procesu, je snadné získat jednoduchý vzorec .Je pravidlem, že mezi tyto hodnoty nebo hranatých hodnoty jsou nastaveny přímo úměrná nebo nepřímo úměrné, se zavádí součinitel úměrnosti.
5
matematickou transformací lze odvodit formule primární sekundární.Pokud se naučíte, jak to udělat rychle a snadno může tento nepamatuje.Základní metodou transformace - substituční metody: všechna množství je vyjádřeno z jednoho vzorce a vložen do jiného.Je pouze důležité, aby tyto vzorce odpovídat stejnému procesu nebo jevu.
6
rovnice také lze složit dohromady, dělení, násobení.Funkce době velmi často začlenit nebo diferencovat za vzniku nových závislostí.Logaritmus základ pro výkonové funkce.Při odvozování vzorec na základě výsledků, které chcete nakonec dostal.