musíte
  • ohmmetru, měřící most, kalkulačku.
Guide
1
Chcete-li začít, zjistit, jak prvky elektrického obvodu vzájemně propojeny, protože to ovlivňuje výpočet celkového odporu.Vodiče mohou být v sériovém nebo paralelním zapojení.Sériová komunikace - to je spojení, pokud jsou připojeny všechny elementy tak, že jejich stránky včetně řetězu nemá jediného uzlu, a paralelní připojení - to je spojení, když všechny prvky obvodu v kombinaci dva uzly a nemají žádné odkazy na jiné stránky.
2
Pokud zjistíte, že vodiče v obvodu jsou zapojeny v sérii, najít impedance není nijak složité.Jen složit odpor všech prvků.Pokud jste nedostali odpor každého vodiče, ale vzhledem k jejich napětí a proud
libovolné obvodový prvek, pak se přidá všechen stres, víte, celkové napětí.Proud každého prvku v souvislosti řady jsou stejné, pak je celkový proud v celém obvodu je rovna vodičem proudu jakéhokoli daného řetězce.Poté, najít impedance, rozdělit celkovou napětí na napájecím zdroji.
3
Pokud jsou prvky zapojeny paralelně, celkový odpor lze nalézt v následujícím způsobem: násobit odpor všech vodičů a rozdělí jejich součet.Pokud jste nedostali odpor každého prvku, ale vzhledem k jejich proudu a napětí každého obvodu prvku, pak se přidá všechny proudu, se dozvíte běžné.Napětí každé buňky jsou zapojeny paralelně, to znamená, že i celkové napětí na obvodu se rovná napětí na vodiči řetězu.Poté, najít impedance napětí rozdělit celkový proud.
4
Chcete-li zjistit celkový odpor obvodu, používat takové přístrojové vybavení jako ohmmetru a měřicího mostu.Pomohou vám určit elektrické odpory.