musíte
  • znát objem látky, stejně jako její hustotu.
Guide
1
objem - je schopnost těla přizpůsobit určité množství jakéhokoliv materiálu, se měří v kubických metrech, CC, atd km³Proto, aby si je hmotnost těla je nutné najít pouze hustotu jeho podstaty .
2
Density - fyzikální veličina, která je definována jako poměr hmotnosti k objemu tělesa, který zabírá.Podle této definice, se hustota v kg / m.Proto z toho vyplývá, formu vzorce pro nalezení hustotu látky : p = m / VEtoy vzorec nemusí často používají, protože téměř všechny hustota látek, jsou již známé a počítány.Všechny tyto údaje jsou uvedeny v tabulce hustotách.
3
Teď, když pochopil, s chybějícími údaji, může být užíván pro stanovení hromadné látky .To lze provést pomocí vzorce: m = P * VPrimer: je třeba najít spoustu benzín, který činí 50 m³.Jak je vidět z tohoto problému.množství původní látky znám, je nutné nalézt hustotu.Podle tabulky hustot různých látek, hustota je 730 kg benzínu / m.Teď najít hodně benzínu, můžete: m = 730 * 50 = 36500 kg nebo 36,5 tOtvet: dostatek benzínu je 36,5 m